Kandiduji do Senátu a do zastupitelstva MČ v Praze 8. Kampaň si zcela hradím z rodinných úspor. Tvorbu webů, videí, letáky. Neprezentuji to, co jiným nadiktuje stranická PR agentura. Prezentuji svoje dlouhodobé a neměnné názory.

Nelíbí se mi nátlak Evropské unie na některé členské státy, hraničící až s vydíráním a vyhrožováním. Nátlak, který nemá v demokratické společnosti místi. Přesto k němu dochází a tlak se stupňuje. Zažilo to Polsko, zažila to Česká republika stran kvót, něco zcela bezprecedentního dnes zažívá Maďarsko. Nelíbí se mi, jak dopadly ideály listopadu a polistopadového období. Nesouhlasím s federalizací Evropy a oklešťováním samostatnosti a suverénnosti naší země. Symboly naší státnosti jsou zastiňovány a pomalu nahrazovány symboly EU. O zásadních věcech již nerozhodujeme my, ale Brusel, jehož nařízením se musíme podřizovat. Neúnosně stoupá byrokracie, přibývají nařízení a sankce, omezuje se svoboda člověka, omezuje se svoboda projevu, nastupuje cenzura.

Jsem Čech, který má rád svoji zemi. Jsem euroskeptik, zásadně odmítám jakýkoli diktát EU, přijetí Eura, řízenou ilegální migraci a islamizaci Evropy. Stejně důrazně se vymezuji vůči jakékoli xenofobii či rasismu.  V dnešní době prosazovaná hyperkorektnost nutí lidi říkat něco jiného, než co si myslí. Navíc platí pouze pro jednu stranu.  Multikulturalismus nám vnucuje, že všichni lidé jsou stejní, bez ohledu na barvu pleti. Nejsme stejní. Každý člověk jedinečný, opak by byl tragédií. Je v naprostém pořádku, aby vedle sebe žili lidé různé pleti, národnosti, víry. Je ale nezbytné, aby respektovali zákony, tradice a zvyky země, ve které žijí. Aby druhým nevnucovali „to své“ a nijak je neomezovali.

Slyším od některých volání po zákazu islámu. Nesouhlasím. Nesnáším zákazy. Jsem až idealistickým zastáncem svobody. Včetně svobody vyznání, víry, náboženství…. Nesmíme nikomu bránit v tom, v co věří, pokud nás ta víra neomezuje, či dokonce neohrožuje. Pokud jeho víra respektuje naše zákony, zvyky a obyčeje, pokud respektuje nás, musíme my respektovat ji. Pokud by jakákoli víra, ideologie, náboženství tato pravidla porušovali, tedy porušovali naše zákony, pak je třeba podle těchto zákonů konat. Když přijedeme do jiné země, respektujeme tamní zákony a zvyky. Neklademe jakékoli požadavky. To samé musí dodržovat každý, kdo přijde k nám.

V jednom ze svých videí, které je fikcí, jsem si dovolil poukázat na to, kam až nás může dohnat diktát Bruselu, kam nás může dovést to, pokud budeme papežštější než papež. Poukázal jsem v něm na to, že v některých muslimských zemích zavedli samostatné vagony pro ženy. Někde oficiálně pro jejich bezpečnost, někde ale po-té, co muži protestovali proti tomu, že s nimi v jednom vagónu jezdí ženy. Zachoval jsem název stanice metra Křižíkova a následující stanici přejmenoval na stanici Angely Merkel. Texty dvojjazyčné, v arabštině a češtině.


Dlouhodobě odmítám, aby byly omezovány naše zvyky a tradice jen kvůli nově příchozím. Odmítám řízenou ekonomickou migraci, které je ve značné míře organizována. Jsem proti jakýmkoli zákazům a poukazuji na to, že lidstvo migruje, co existuje. To je přirozené. Naši předci migrovali třeba za mamuty. Přirozená migrace je naprosto v pořádku. Nemám proti ní nic. Můj dentista je Iránec. Je to sympatický chlap, umí perfektně česky a je první, kdo mi konečně v této oblasti pomohl. Proto k němu rád chodím.

Okamžitě po zveřejnění videa se spustila sluníčkářská hysterie, označující mne za rasistu, nácka, xenofoba bez ohledu na komentář u videa, bez ohledu na mé dlouholeté názory. Spustila se až snad organizovaná aktivita, usilující o smazání videa. Tlak na to, aby bylo video smazáno. Tlak na to, abych jako Svobodný nemohl svobodně projevit svůj názor. Včera umlčeli Václava Klause mladšího na jeho soukromém profilu, zítra možná mne. Fakta ale neumlčí. Proto si to video uložte. Štvanice na pravdu však začala.