Zastupitelstvo městské části Prahy 8:

Senátor by se měl věnovat i svému volebnímu obvodu, ale nemůže rozhodovat, takové pravomoci nemá. Proto kandiduji do zastupitelstva v koalici s ODS. Společně jsme silnější. Práce senátora a zastupitele se doplňují a není problém časově zvládnout obě. Navíc, komunální politika mne velmi zajímá, práce, kterou odvedete, je vidět.

Hlavním problémem Prahy je doprava, a to včetně parkování a týká se to každého obvodu. V Praze 8 je to zejména neúnosná hlučnost ulice v Holešovičkách, která se navíc navýšila po otevření tunelu Blanka.  Horní Libeň má zase problém s tranzitní dopravou. Osmička potřebuje více parkovacích míst a záchytná parkoviště mimo Prahu 8. Je toho hodně, co je potřeba řešit lépe.

Je nezbytné dokončit vnitřní a vnější okruh Prahy. Praha 8 má další problémy, které jsou v jednotlivých čtvrtích různé. Je to bezpečnost a nepořádek v některých lokalitách. Sběr domovního odpadu a kontejnery jsou řešeny špatně. Nepořádek a bezpečnost je třeba řešit na více místech, než jen u metra Kobylisy. Neměla by se snižovat plocha zeleně a zahušťovat zástavba, zejména na sídlištích.

Velkým problémem je v Praze 8 ulice v Holešovičkách a naprosto neúnosné zatížení obyvatel v okolí hlukem a smogem. Jediným možným řešení je zatrubnění této ulice. Realizace je ale díky současné legislativě reálná tak za 10 – 15 let. Věc je třeba řešit okamžitě dočasnými protihlukovými zábranami, nebo zastřešením.

Praha 8 letos hospodaří s rozpočtem 1,9 MLD takovým způsobem, že mám obavu, že bude dříve než koncem roku pokladna prázdná. Některé výdaje a jejich výši prostě nechápu, rovněž tak prodeje. Rozhodně bych se zaměřil na hospodaření a smysluplnost investic. V zastupitelstvu MČ bych se rád věnoval problematice dopravy a bezpečnosti.